ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ`

 1. գրանցվող դեղերի որակի ցուցանիշների և չափորոշիչ վերլուծական փաստաթղթերի համապատասխանության փորձաքննությունը,

 2. Հայաստան ներմուծվող (այդ թվում` մարդասիրական օգնության ճանապարհով) և Հայաստանում արտադրվող դեղերի լաբորատորային փորձաքննություն,

 3. դեղատների և դեղաբազաների մասնագիտական ուսումնասիրության արդյունքում նմուշառված դեղերի որակի ստուգում,

 4. ՀՀ պետական կառավարման մարմինների կողմից ներկայացված դեղերի և նյութերի լաբորատորային հետազոտություն,

 5. սննդամթերքի որակի և անվտանգության փորձարկումներ,

 6. կենսահամարժեքության հետազոտություններ:

2003թ. շվեյցարական SGS ֆիրմայի կողմից լաբորատորիաին շնորհվել է որակի կառավարման համակարգի ISO 9001-2000 հավաստագիր:

Լաբորատորիան մասնակցում է Առողջապահության Համաշխարհային Կազմակերպության (ԱՀԿ) և Դեղագործների միջազգային ֆեդերացիայի կողմից լաբորատորիաների հավատարմագրման նպատակով իրականացվող թեսթավորմանը: 2008թ. դեկտեմբերի 30-ի ՀՀ համապատասխանության բնագավառում սերտիֆիկացման մարմինների և փորձարկման լաբորատորիաների հավատարմագրման խորհրդի վկայագրի համաձայն լաբորատորիան ստացել է սննդի փորձաքննություն կատարելու իրավունք:

2010 թ-ի դեկտեմբերին «Quality Austria» միջազգային կազմակերպության կողմից լաբորատորիային շնորհվել է որակի հսկման ISO 9001:2008 նոր համակարգի հավաստագիր:

Է. Գաբրիելյանի անվան Դեղերի և Բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնՓԲԸՎերլուծական Լաբորատորիամասնաճյուղը 21.04.2016թ հավատարմագրվեց ISO/IEC 17025:2005 միջազգային ստանդարտով դեղերի որակի փորձաքննության ոլորտում (Սերտիֆիկատի համար AT-2043):

 

 

 

ՈՐԱԿԻ ՀՍԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՅԻ ՏՆՕՐԵՆ`

Տիգրան Կամոյի Դավթյան

Դեղագետ, կենսաբանական գիտությունների դոկտոր

 

ՓՈԽՏՆՕՐԵՆԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ՝

Աննա Սուրենի Պռազյան 

Քիմիկոս, տեխնիկական գիտությունների թեկնածու

Կոմիտաս 49/4, Երևան, 0051, Հայաստան

Հեռախոս` Fax: (+374 10) 280733, (+374 10) 237261

էլ. փոստ` ,

 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ՝

 1. «Դեղերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը

 2. Հայաստանի Հանրապետությունում դեղերի պետական գրանցման կարգը և դեղերի պետական գրանցման փորձաքննության վարձի չափերը հաuտատելու մաuին Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2001 թվականի ապրիլի 25-ի N 347 որոշումը

 3. Հայաuտանի Հանրապետություն դեղերի և դեղանյութերի ներմուծման ու արտահանման կարգը հաuտատելու մաuին Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2000 թվականի uեպտեմբերի 20-ի N 581 որոշումը

 4. ՀՀ-ում դեղերի պետական գրանցման փորձաքննության կարգը, պետական գրանցման հավաuտագրի ձևն ու նկարագիրը, ՀՀ-ում գրանցված դեղերի նոր գրանցում չպահանջող փոփոխությունների ցանկը հաuտատելու մաuին ՀՀ առողջապահության նախարարի 2006 թվականի փետրվարի 7-ի N123-Ն հրամանը

 5. «Հայաuտանի Հանրապետությունից կենդանական ծագման uննդամթերքի (մեղրի) արտահանման հետ կապված գործառույթները կարգավորող լիազորված պետական մարմին ճանաչելու մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի oգոuտոuի 11-ի N 1217-Ն որոշում