Տեղեկատվություն վերագրանցման հայտերի համար հայերեն կիրառման հրահանգի առկայություն վերաբերյալ

Մինչեւ  31.12.2020 թվականը ազգային ընթացակարգին համապատասխան ընդունվող դեղերի  վերագրանցման  հայտերի  համար  հայերեն  կիրառման հրահանգի առկայությունը պարտադիր չէ: Հայերեն կիրառման հրահանգի...


more ...

Վերագրանցման դոսյեի ներկայացում և ձևաչափ

 Թարմացվել է 15.05.2019թ.   Մինչեւ  31.12.2020 թվականը ազգային ընթացակարգին համապատասխան ընդունվող դեղերի  վերագրանցման  հայտերի  համար  հայերեն  կիրառման հրահանգի առկայությունը պարտադիր չէ: Հայերեն...


more ...

Տեղեկատվություն դեղի գրանցման հավաստագրին կցվող փաստաթղթերի վերաբերյալ

Հարգելի գործընկերներ, Հայտնում ենք, որ «Դեղերի մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 18-րդ մասի համաձայն գրանցման հավաստագրին կցվում են  նաև դեղի...


more ...

Գրանցման հայտ

Թարմածված է 07.05.2019թ.:


more ...

Տեղեկություն դեղի գրանցման դոսյեի վերաբերյալ (0101176716/27.04.2016)

Հարգելի գործընկերներ,Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Ազգային ժողովում քննարկվող “Դեղերի մասին” նոր օրենքի համաձայն Հայաստանում դեղերի գրանցման փաստաթղթերի փաթեթը պետք...


more ...
012345678910111213141516

 

 

Հարգելի բարեկամ

Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության նպատակը Հայաստանի Հանրապետությունում անվտանգ, արդյունավետ, որակյալ դեղերի մատչելիության ապահովմանն ուղղված դեղային ազգային քաղաքականության իրագործումն է: Մենք անչափ կարևորում ենք նաև թափանցիկ, հրապարակային աշխատաոճը, որին է միտված նաև էլեկտրոնային հաղորդակցության այս միջոցով տեղեկությունների տրամադրումն ու փոխադարձ կապի ապահովումը: Կենտրոնի ինտերնետային էջից Դուք կարող եք ծանոթանալ մեր գործունեությանը, կառուցվածքին, իրագործվող ծրագրերին, բարեփոխումների ընթացքին, ինչպես նաեւ տեղեկություններ ստանալ դեղերին առնչվող օրենսդրության և նորությունների մասին: Վերափոխված այս էջում Դուք կգտնեք նաև բազմաթիվ նոր բաժիններ, որոնք Ձեզ կօգնեն ամբողջական պատկերացում կազմել դեղերի որակի ապահովմանն ու անվտանգ և արդյունավետ կիրառմանն ուղղված կենտրոնի գործունեության մասին:

Ուրախ կլինենք էջի վերաբերյալ ստանալ Ձեր կարծիքները, որոնք կօգնեն մեզ այն առավել բարելավել: