Հայտարարություն gmail փոստային համակագի վերաբերյալ

Հարգելի գործընկերներ:  Եթե Ձեր էլեկտրոնային հասցեն գտնվում է gmail  փոստային համակագում, ապա խնդրում ենք ձեզ, սեղմ ժամկետներում ներկայացնել այլ փոստային...


more ...

Տեղեկատվություն հայտատուների հետ հանդիպման վերաբերյալ

Հարգելի գործընկերներ, Ինչպես գիտեք 2019թ. փետրվարի 28-ին ՀՀ կառավարության կողմից ընդունվել են դեղերի շրջանառությունը կարգավորող մի շարք նորմատիվ ակտեր «Դեղերի...


more ...

Տեղեկատվություն թեժ գծի համարների փոփոխության վերաբերյալ

Հարգելի գործընկերներ, Տեղեկացնում ենք, որ այսուհետ կգործեն մեր թեժ գծի նոր հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով կարող եք հայտնել տեղեկատվություն դեղի կիրառումից առաջացած կողմնակի...


more ...

Զոմետա

Խորհուրդնե Խորհուրդներ քաղցկեղի բուժման  ընթացքում ատամների առողջության պահպանման համար Հիշեցում բժշկին այն մասին, թե ինչ է անհրաժեշտ քննարկել հիվանդի հետ, ում նշանակվել...


more ...

Հիդրօքսիէթիլ օսլա

Հիդրօքսիէթիլ օսլա, կաթիլաներարկման լուծույթ:  Ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող կամ սեպսիսով պացիենտների շրջանում երիկամային անբավարարության և մահացության վտանգ: Հարգելի բուժաշխատող, Ակադեմիկոս Էմիլ Գաբրիելյանի...


more ...

ՀՀ դեղերի գրանցման պահանջների թարմացում

Հարգելի գործընկերներ, Թարմացվել  են  Հայաստանի  Հանրապետությունում  դեղերի գրանցման պահանջները՝  Հայաստանի  Հանրապետության «Պետական տուրքի մասին» օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասի 35-րդ...


more ...

Օրիգինալ դեղի տվյալների պահանջ

Հարգելի գործընկերներ, Համաձայն ՀՀ դեղերի մասին նոր օրենքի հոդված 16-ի մաս 15-ի վերարտադրված դեղի գրանցման դոսյե ներկայացնելիս անհրաժեշտ է ներկայացնել տվյալներ...


more ...

Դեղերի գրանցման մերժումը/կասեցումը/ուժը կորցրած ճանաչելը

Հարգելի գործընկերներ, Հայտնում ենք, որ ՀՀ-ում դեղերի պետական գրանցման պահանջների գլուխ 4-ը՝ «Դեղերի գրանցման մերժումը և գրանցումն անվավեր ճանաչելը», համապատասխանացվել...


more ...

Տեղեկություն դեղի ընդհանուր բնութագրի, ներդիր թերթիկի եւ փաթեթավորման էլեկտրոնային տարբերակների ստացման վերաբերյալ (0101176616/27.04.2016)

Հարգելի գործընկերներ,Տեղեկացնում ենք, որ ՀՀ-ում պետական գրանցման ներկայացված դեղի փորձաքննության ավարտի վերաբերյալ դուք կշարունակեք ծանուցվել էլ.հասցեից: Ձեր համաձայնեցմանն ուղարկվող...


more ...
012345678910111213141516171819202122

 

 

Հարգելի բարեկամ

Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության նպատակը Հայաստանի Հանրապետությունում անվտանգ, արդյունավետ, որակյալ դեղերի մատչելիության ապահովմանն ուղղված դեղային ազգային քաղաքականության իրագործումն է: Մենք անչափ կարևորում ենք նաև թափանցիկ, հրապարակային աշխատաոճը, որին է միտված նաև էլեկտրոնային հաղորդակցության այս միջոցով տեղեկությունների տրամադրումն ու փոխադարձ կապի ապահովումը: Կենտրոնի ինտերնետային էջից Դուք կարող եք ծանոթանալ մեր գործունեությանը, կառուցվածքին, իրագործվող ծրագրերին, բարեփոխումների ընթացքին, ինչպես նաեւ տեղեկություններ ստանալ դեղերին առնչվող օրենսդրության և նորությունների մասին: Վերափոխված այս էջում Դուք կգտնեք նաև բազմաթիվ նոր բաժիններ, որոնք Ձեզ կօգնեն ամբողջական պատկերացում կազմել դեղերի որակի ապահովմանն ու անվտանգ և արդյունավետ կիրառմանն ուղղված կենտրոնի գործունեության մասին:

Ուրախ կլինենք էջի վերաբերյալ ստանալ Ձեր կարծիքները, որոնք կօգնեն մեզ այն առավել բարելավել: