ՀՀ դեղերի գրանցման պահանջների թարմացում

Հարգելի գործընկերներ, Թարմացվել  են  Հայաստանի  Հանրապետությունում  դեղերի գրանցման պահանջները՝  Հայաստանի  Հանրապետության «Պետական տուրքի մասին» օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասի 35-րդ...


more ...

Օրիգինալ դեղի տվյալների պահանջ

Հարգելի գործընկերներ, Համաձայն ՀՀ դեղերի մասին նոր օրենքի հոդված 16-ի մաս 15-ի վերարտադրված դեղի գրանցման դոսյե ներկայացնելիս անհրաժեշտ է ներկայացնել տվյալներ...


more ...

Դեղերի գրանցման մերժումը/կասեցումը/ուժը կորցրած ճանաչելը

Հարգելի գործընկերներ, Հայտնում ենք, որ ՀՀ-ում դեղերի պետական գրանցման պահանջների գլուխ 4-ը՝ «Դեղերի գրանցման մերժումը և գրանցումն անվավեր ճանաչելը», համապատասխանացվել...


more ...

Դեղերի փորձագիտական կենտրոնի վերլուծական լաբորատորիան զբաղեցրել է առաջին տեղը միջազգային LGC ընկերության կողմից կազմակերպած միջալբորատոր պրոֆեսիոնալության ստուգման թեստում

  06.07.2017թ. Դեղերի փորձագիտական կենտրոնի վերլուծական լաբորատորիան զբաղեցրել է առաջին տեղը միջազգային LGC  ընկերության կողմից կազմակերպած միջալբորատոր պրոֆեսիոնալության ստուգման թեստում   բուպիվակային...


more ...

Տեղեկություն դեղի ընդհանուր բնութագրի, ներդիր թերթիկի եւ փաթեթավորման էլեկտրոնային տարբերակների ստացման վերաբերյալ (0101176616/27.04.2016)

Հարգելի գործընկերներ,Տեղեկացնում ենք, որ ՀՀ-ում պետական գրանցման ներկայացված դեղի փորձաքննության ավարտի վերաբերյալ դուք կշարունակեք ծանուցվել էլ.հասցեից: Ձեր համաձայնեցմանն ուղարկվող...


more ...
01234567891011121314151617181920

Հարգելի բարեկամ

Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության նպատակը Հայաստանի Հանրապետությունում անվտանգ, արդյունավետ, որակյալ դեղերի մատչելիության ապահովմանն ուղղված դեղային ազգային քաղաքականության իրագործումն է: Մենք անչափ կարևորում ենք նաև թափանցիկ, հրապարակային աշխատաոճը, որին է միտված նաև էլեկտրոնային հաղորդակցության այս միջոցով տեղեկությունների տրամադրումն ու փոխադարձ կապի ապահովումը: Կենտրոնի ինտերնետային էջից Դուք կարող եք ծանոթանալ մեր գործունեությանը, կառուցվածքին, իրագործվող ծրագրերին, բարեփոխումների ընթացքին, ինչպես նաեւ տեղեկություններ ստանալ դեղերին առնչվող օրենսդրության և նորությունների մասին: Վերափոխված այս էջում Դուք կգտնեք նաև բազմաթիվ նոր բաժիններ, որոնք Ձեզ կօգնեն ամբողջական պատկերացում կազմել դեղերի որակի ապահովմանն ու անվտանգ և արդյունավետ կիրառմանն ուղղված կենտրոնի գործունեության մասին:

Ուրախ կլինենք էջի վերաբերյալ ստանալ Ձեր կարծիքները, որոնք կօգնեն մեզ այն առավել բարելավել: