«Դեղեր և բժշկություն» գիտաբժշկական տեղեկագիրը հրատարակվում է 1993-ից և անվճար տրվում Հանրապետության բոլոր բժշկական կազմակերպություններին: 1999-ից տեղեկագիրը Անկախ Տեղեկագրերի Միջազգային Ընկերության (International Society of Drug Bulletins - ISDB) անդամն է: Այն ներառվել է ԲՈՀ-ի կողմից թեկնածուական և դոկտորական ատենախոսությունների արդյունքների տպագրման համար ընդունելի գիտական ամսագրերի ցանկում: Տեղեկագիրը եռամսյակային, հայերեն և ռուսերեն լեզունելով հրատարակություն է, հասցեագրված է պրակտիկ բժիշկներին և բժշկագիտական ոլորտի այլ մասնագետներին: