ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ`

1.  ՀՀ-ում դեղերի անվտանգության դիտարկում,

2. Կողմնակի ազդեցությունների վերաբերյալ քարտ-հայտագիր հավաքագրում, վերլուծություն, դասակարգում,

3.  Անվտանգության հետևայլ փաստաթղթերի փորձաքննություն,

  •  Անվտանգության վերաբերյալ պարբերական հաշվետվություն (PSUR),

  •  Ռիսկերի կառավարման պլան (RMP),

  •  «Հարգելի բուժ աշխատեղ» տեղեկատվական գրություն (DHPL),

4. «Դեղերի անվտանգությունը» հաղորդաթերթի ստեղծում,

5. Անվտանգության վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացմանը նպաստող նյութերի մշակում և տարածում,

6. Թեժ գծի հեռախոսահամարին ահազանգերի ընդունում, դեպքի արձանագրում, հետադարձ կապի ապահովում:

 

ԲԱԺՆԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝

Նաիրա Վլադիմիրի Ռոմանովա

 Դեղագետ

 Հեռախոս` (+374 10) 231682, 230896, 234732, 232091 123

 ԹԵԺ ԳԻԾ` (+374 10) 20-05-05, (+374 96) 22-05-05

 էլ. փոստ` ,

 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ՝

  1. Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության դեղերի շրջանառության պետական կարգավորման ոլորտում փորձաքննությունները և մասնագիտական դիտարկումները կազմակերպող և իրականացնող մարմին նշանակելու մասին 2019 թ. փետրվարի 28-ի N150-Ն որոշումը

  2. «Դեղերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը

  3. ՀՀ-ում դեղերի պետական գրանցման փորձաքննության կարգը, պետական գրանցման հավաuտագրի ձևն ու նկարագիրը, ՀՀ-ում գրանցված դեղերի նոր գրանցում չպահանջող փոփոխությունների ցանկը հաuտատելու մաuին ՀՀ առողջապահության նախարարի 2006 թվականի փետրվարի 7-ի N123-Ն հրամանը

  4. Հայաստանի Հանրապետությունում դեղի պետական գրանցման, վերագրանցման, հավաստագրի ժամկետի երկարաձգման, ինչպես նաև գրանցումը, վերագրանցումը, հավաստագրի ժամկետի երկարաձգումը մերժելու, գրանցումը կասեցնելու, ուժը կորցրած ճանաչելու, այդ նպատակներով իրականացվող փորձաքննությունների կարգերը, ինչպես նաև հետգրանցումային փոփոխությունների ներկայացման և փորձաքննության կարգը, անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը, գրանցված դեղի նոր գրանցում չպահանջող փոփոխությունների ցանկը, մասնագիտական դիտարկման և այլ երկրների իրավասու մարմինների դիտարկման հաշվետվությունների ճանաչման կարգը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2001թ. ապրիլի 25-ի N347 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2019թ. փետրվարի 28-ի N162-Ն որորոշումը

  5. Հայաստանի Հանրապետությունում դեղերի շրջանառության պետական կարգավորման ոլորտում փորձաքննությունների վճարները սահմանելու մասին Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2019թ. փետրվարի 28-ի N166-Ն որոշումը

  6. Հայաստանի Հանրապետությունում դեղերի կողմնակի ազդեցությունների, արդյունավետության բացակայության, սխալ օգտագործման և կեղծված լինելու կասկածի մասին դեպքերը արձանագրելու, դրանց մասին հայտնելու, դեղերի կողմնակի ազդեցությունների հավաքման, տեղեկացման, դիտարկման, հաշվետվությունների ներկայացման, տվյալների վերլուծության կարգը, դեղերի կողմնակի ազդեցությունների գրանցամատյանի և դեղի կողմնակի ազդեցության, արդյունավետության բացակայության, որակի կամ կեղծման կասկածի քարտ-հայտագրի ձևերը հաստատելու մասին ՀՀ առողջապահության նախարարի 2017թ. մայիսի 17-ի թիվ 23-Ն հրամանը

 

ԴԵՂԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄ