ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ`

  1. Աշխատակիցների անձնական գործերի վարում,

  2. Հրամանագրքերի վարում,

  3. Սեմինարների կազմակերպում:

 

 

Մարինե Գրիգորի Պետրոսյան

Իրավաբան

Հեռախոս` (+374 10) 231682, 230896, 234732, 232091 112, 113

 էլ. փոստ`

 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ՝

Հայաստանի Հանրապետության "Աշխատանքային Օրենսգիրք"