ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ`

  1. Հաշվապահական հաշվառում:

  2. Կենտրոնի գործունեության տնտեսագիտական վերլուծություն;

 

ԲԱԺՆԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝

Լիլիթ Մելսի Շախբաթյան

Հաշվապահ- տնտեսագետ

Հեռախոս` (+374 10) 231682, 230896, 234732, 232091 115

 էլ. փոստ`

 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ`

  1. Հայաստանի Հանրապետության Հարկային Օրենսգիրք

  2. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը