Թարմացվել է 15.05.2019թ.

 

Մինչեւ  31.12.2020 թվականը ազգային ընթացակարգին համապատասխան ընդունվող դեղերի  վերագրանցման  հայտերի  համար  հայերեն  կիրառման հրահանգի առկայությունը պարտադիր չէ: Հայերեն կիրառման հրահանգի մշակումը   կիրականացվի մինչեւ  31.12.2025  թվականը  դեղերի  գրանցման դոսյեների ԵԱՏՄ պահանջներին համապատասխանեցման շրջանակներում:

 
Download this file (Re-registration dossier presentation and format_CTD_arm_15 05 2019.pdf)Բեռնել[Վերագրանցման դոսյեի ներկայացում և ձևաչափ]