Հայտնում ենք, որ դեղերի գրանցամատյանը Հայաստանի Հանրապետությունում օրենքով սահմանված կարգով գրանցում ստացած դեղերի ռեգիստր է, որը ներառում է դեղի առևտրային և համընդհանուր անվանումները, դեղաձևը, դեղաչափը և թողարկման ձևը (փաթեթավորումը), արտադրողը, արտադրողի երկիրը, ATC ծածկագիրը և/կամ տեսակային պատկանելությունը, գրանցման հավաստագրի համարը, գրանցման ժամկետը, բացթողման կարգը, գրանցման հավաստագրի իրավատիրոջ անվանումը և գտնվելու վայրը: «Դեղերի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն դեղերի գրանցման ժամանակ հաստատվում եննաև դեղի առաջնային և (կամ) արտաքին փաթեթը, պիտակը, մակնիշը (այդ թվում` գունավոր պատկերների տեսքով), բժշկական կիրառման հրահանգը (դեղի ընդհանուր բնութագիրը) և օգտագործման հրահանգը (ներդիր-թերթիկը), որոնք հասանելի են http://www.pharm.am կայք-էջի «Գրանցված դեղերի տեղեկատու» բաժնում: Այսպիսով, դեղի գրանցման վերաբերյալ վերջնական եզրակացության համար գրանցամատյանում տվյալների առկայությունը բավարար չէ, անհարժեշտ է նաև ստուգել հաստատված առաջնային և (կամ) արտաքին փաթեթին, պիտակին և օգտագործման հրահանգին (ներդիր-թերթիկը) համապատասխանություն:

 
Download this file (registerarm01.02.21-28.02.21.pdf)Բեռնել[01.02.2021-28.02.2021թ]
Download this file (registerarm01.03.21-31.03.21.pdf)Բեռնել[01.03.2021-31.03.2021թ]
Download this file (registerarm01.04.21-30.04.21_2.pdf)Բեռնել[01.04.2021-30.04.2021թ.]
Download this file (registerarm01.05.21-31.05.21_2.pdf)Բեռնել[01.05.2021-31.05.2021թ.]
Download this file (registerarm01.06.21-30.06.21_2.pdf)Բեռնել[01.06.2021-30.06.2021թ.]
Download this file (registerarm01.07.21-31.07.21_1.pdf)Բեռնել[01.07.2021-31.07.2021թ]
Download this file (registerarm01.08.21-31.08.21.pdf)Բեռնել[01.08.2021-31.08.2021թ.]
Download this file (registerarm01.09.21-30.09.21.pdf)Բեռնել[01.09.2021-30.09.2021թ.]
Download this file (registerarm01.10.21-31.10.21_1.pdf)Բեռնել[01.10.2021-31.10.2021թ.]
Download this file (registerarm01.11.21-30.11.21_1.pdf)Բեռնել[01.11.2021-30.11.2021թ.]
Download this file (registerarm01.12.21-31.12.21.pdf)Բեռնել[01.12.2021-31.12.2021թ.]
Download this file (Registerarmtotal_31.12.2020_3.pdf)Բեռնել[լրամշակված տարբերակ, 31.12.2020թ. դրությամբ]