Թարմացված է 07.05.2019թ.:

 
Download this file (Appendix_1_arm_29.04.19.DOC)Բեռնել[Գրանցման ակտերի ձևեր, հայերեն]
Download this file (Appendix_1__29.04.19.DOC)Բեռնել[Գրանցման ակտերի ձևեր, երկլեզու]
Download this file (Appendix_2_29.04.19.DOC)Բեռնել[Գրանցման ակտերի ձևեր, երկլեզու]
Download this file (Appendix_2_arm_29.04.19.docx)Բեռնել[Գրանցման ակտերի ձևեր, հայերեն]
Download this file (Appendix_3_29.04.19.DOC)Բեռնել[Գրանցման ակտերի ձևեր, երկլեզու]
Download this file (Appendix_3_arm_29.04.19.DOC)Բեռնել[Գրանցման ակտերի ձևեր, հայերեն]
Download this file (Post-regsitration changes application_Final_arm_3.docx)Բեռնել[Հետգրանցումային փոփոխության հայտ ]