Տես հղումը՝

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2019թ. հունիսի 28-ի թիվ 33-Ն հրաման Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2002թ. հոկտեմբերի 10-ի թիվ 662, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2011թ. մայիսի 17-ի թիվ 05-Ն, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2011թ. նոյեմբերի 15-ի թիվ 21-Ն և Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2013թ. մայիսի 20-ի N 18-Ն հրամանները ուժը կորցրած ճանաչելու մասին