1. ՀՀ Դեղերի եվ դեղանյութերի արտադրության` պատշաճ արտադրական գործունեության համապատասխանության դիտարկման կարգը եվ հաշվետվության ձեվաթուղթը հաստատելու մասին Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2011 թվականի նոյեմբերի 15-ի N2237-Ա հրամանը
  2. Հայաստանի Հանրապետությունում չգրանցված կամ որակի պահանջներին չհամապատասխանող կամ պիտանիության ժամկետն անցած կամ գրանցումն ուժը կորցրած ճանաչված կամ գրանցումը կասեցված կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության խախտմամբ ներմուծված դեղերի, կեղծ դեղերի, դեղանյութերի, դեղաբուսական հումքի, հետազոտվող դեղագործական արտադրանքի մասին ահազանգի ծանուցման, շրջանառությունը դադարեցնելու և շրջանառությունից հանելու (հետկանչի) կարգը սահմանելու մասին Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2019թ. փետրվարի 28-ի N164-Ն որոշումը