ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ`

  ՀՀ Կառավարությանն առընթեր Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի /ԲՈՀ/ որոշմամբ Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գիտական խորհուրդն ընդգրկված է `

  1. ատենախոսությունների թեմաներ և պլաններ հաստատող հիմնարկների ցուցակում «դեղագիտություն» ԺԴ-00.01 և «դեղաբանություն» ԺԴ 00.14 մասնագիտությունների գծով,
  2. նշված մասնագիտություններով ատենախոսությունների վերաբերյալ արտաքին կարծիք ներկայացնող առաջատար կազմակերպությունների ցանկում:

Կենտրոնում հրատարակվող «Դեղեր և բժշկություն» գիտաբժշկական տեղեկագիրը ընդգրկված է ատենախոսությունների հետ առնչվող նյութերի տպագրման համար հաստատված ամսագրերի ցանկում:

 

ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ`

 Հակոբ Վարդանի Թոփչյան

 Բժիշկ, դեղաբան, բժշկական գիտությունների դոկտոր

 

ԳԻՏՆԱԿԱՆ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ`

Դիանա Ռուբենի Օրգուսյան

 Բժշկական գիտությունների թեկնածու

 Հեռախոս` (+374 10) 231682, 230896, 234732, 232091 129

 էլ. փոստ`

 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ`

  1. «Գիտական աuտիճաններ շնորհող մաuնագիտական խորհրդի աշխատանքի կանոնակարգի» մաuին Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի 1997թ նոյեմբերի 12-ի N 149 հրամանը

  2. «Ատենախոuության պաշտպանության համար անհրաժեշտ որակավորման քննությունների հանձնման կարգի» մաuին Հայաստանի Հանրապետության Բարձրագույն Որակավորման Հանձնաժողովի 2000 թվականի հունիuի 27-ի N 82 հրամանը

  3. «Ատենախոuության թեմայի հաuտատման կարգի» մաuին Հայաստանի Հանրապետության Բարձրագույն Որակավորման Հանձնաժողովի 2000 թվականի հունիuի 27-ի N 83 հրամանը