Դեղերի պատշաճ արտադրական գործունեության գնահատման գործընթացը ՀՀ-ում