Download this file (Haytararutjun knqvac paymanagreri masin.pdf)Բեռնել[պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն/23.01.17]