Download this file (AM_guide_for_patients.pdf)Բեռնել[Պացիենտի ուղեցույց]
Download this file (AM_guide_for_specialists.pdf)Բեռնել[Առողջապահության մասնագետի ուղեցույց]
Download this file (AM_information_for_specialists_final.pdf)Բեռնել[Հաղորդագրություն առողջապահության ոլորտի մասնագետին]
Download this file (AM_patients_card.pdf)Բեռնել[Պացիենտի քարտ]
Download this file (AM_risks_form.pdf)Բեռնել[Ռիսկերի ճանաչման տարեկան ձևաթուղթ]