Հարգելի գործընկերներ,

Առաջարկում ենք մասնակցել բժշկական արտադրատեսակների գրանցման և անվտանգության, որակի և արդյունավետության փորձաքննության կանոնների (ԵՏՀ խորհրդի թիվ 46 որոշում, 12.02.2016 թ.) վերաբերյալ հարցմանը: Հարցման նպատակն է վերհանել և հավաքագրել առաջիկայում մեկնարկող բժշկական արտադրատեսակների գրանցման գործընթացում հնարավոր խնդիրերը:  Հարցաթերթիկների վերլուծությունից հետո սույն թվականի մայիսի երկրորդ տասնօրյակում կկազմակերպվի հանդիպում-քննարկում, առանձնացված հարցերի պարզաբանման նպատակով:

Լրացված հարցաթերթիկները անհրաժեշտ է մինչև սույն թվականի մայիսի 5-ը ուղարկել  էլեկտրոնային հասցեին, նամակը վերնագրելով՝ «Հարցաթերթիկ, կազմակերպության անվանում»: Հարցերի դեպքում կարող եք դիմել ակադեմիկոս Էմիլ Գաբրիելյանի անվան դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն, զանգահարելով (+374 60) 83-00-73 1058  կամ 1043 հեռախոսահամարներով:

Հարկ ենք համարում հիշեցնել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում բժշկական արտադրատեսակների շրջանառության պետական կարգավորման սկզբունքները սահմանված են «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքի 10-րդ գլխով (https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=169238 ), իսկ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի որոշումները և կարգադրությունները հասանելի են ԵՏՀ պաշտոնական կայքէջում (http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/LSMI/Pages/medical_devices.aspx ), ինչպես նաև հրապարակված են arlis.am համակարգում:

Հարգանքով փորձագիտական կենտրոնի տնօրինություն

 
Download this file (questionnaire_arm.docx)Բեռնել[հարցաթերթիկ]
Download this file (questionnaire_rus.docx)Բեռնել[опросник]