Հարգելի գործընկերներ:  Եթե Ձեր էլեկտրոնային հասցեն գտնվում է gmail  փոստային համակագում, ապա խնդրում ենք ձեզ, սեղմ ժամկետներում ներկայացնել այլ փոստային համակարգում  գտնվող էլեկտրոնային հասցե (օր. mail.ru, yandex.ru, yahoo.com և այլն), որը կհանդիսանա մեզ հետ էլեկտրոնային հաղորդակցման միջոց: Վերոնշյալ հասցեները ուղարկել   admin@pharm.am  հասցեին: