ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ`

  1. Աշխատակիցների անձնական գործերի վարում,

  2. Հրամանագրքերի վարում,

  3. Սեմինարների կազմակերպում:

 

 

Մարինե Գրիգորի Պետրոսյան

Իրավաբան

Հեռախոս` (+374 60) 83-00-73,  (+374 10) 23-08-96, (+374 10) 23-16-82 + 10 07

էլ. փոստ`

 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ՝

Հայաստանի Հանրապետության "Աշխատանքային Օրենսգիրք"