ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ`

 1. ՀՀ ներմուծվող և արտահանվող դեղերի ապրանքաուղեկից փաստաթղթերի փորձաքննություն,

 2. ներմուծվող դեղերի նմուշառում մաքսային գոտում,

 3. փորձանմուշների նույնականացում գրանցված դեղերի նմուշների հետ,

 4. դեղերի ներմուծման և արտահանման վերաբերյալ փորձագիտական եզրակացության պատրաստում:

 

ԲԱԺՆԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝

Աննա Վալերիի Ծաղիկյան

Հեռախոս`(+374 60) 83-00-73, (+374 10) 23-08-96, (+374 10) 23-16-82

էլ. փոստ`

 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ՝

 1. «Դեղերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը

 2. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը

 3. «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը

 4. Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության դեղերի շրջանառության պետական կարգավորման ոլորտում փորձաքննությունները և մասնագիտական դիտարկումները կազմակերպող և իրականացնող մարմին նշանակելու մասին 2019 թ. փետրվարի 28-ի N150-Ն որոշումը

 5. Հայաստանի Հանրապետության տարածք դեղեր, դեղանյութեր, դեղաբուսական հումք և հետազոտվող դեղագործական արտադրանք ներմուծելու և Հայաստանի Հանրապետության տարածքից արտահանելու, ներմուծման կամ արտահանման նպատակով փորձաքննության իրականացման կարգերը և անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը սահմանելու, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2000թ. սեպտեմբերի 20-ի N581 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2019թ. փետրվարի 28-ի N202-Ն որոշումը

 6. Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2019թ. փետրվարի 28-ի N202-Ն որոշուման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2019թ. սեպտեմբերի 12-ի N1197-Ն որոշումը

 7. Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2019թ. փետրվարի 28-ի N202-Ն որոշուման մեջ լրացումներ կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2020թ. օգոստոսի 06-ի N1302-Ն որոշումը

 8. Հայաստանի Հանրապետությունում դեղերի շրջանառության պետական կարգավորման ոլորտում փորձաքննությունների վճարները սահմանելու մասին Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2019թ. փետրվարի 28-ի N166-Ն որոշումը

 9. Հրաման 2022 թվականի փետրվարի 14-ի թիվ 029-Ա-22 Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի կողմից տրամադրվող վճարովի ծառայությունների գնացուցակը հաստատելու մասին