ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ`

 1. գրանցվող դեղերի որակի ցուցանիշների և չափորոշիչ վերլուծական փաստաթղթերի համապատասխանության փորձաքննությունը,

 2. Հայաստան ներմուծվող (այդ թվում` մարդասիրական օգնության ճանապարհով) և Հայաստանում արտադրվող դեղերի լաբորատորային փորձաքննություն,

 3. դեղատների և դեղաբազաների մասնագիտական ուսումնասիրության արդյունքում նմուշառված դեղերի որակի ստուգում,

 4. ՀՀ պետական կառավարման մարմինների կողմից ներկայացված դեղերի և նյութերի լաբորատորային հետազոտություն,

 5. սննդամթերքի որակի և անվտանգության փորձարկումներ,

 6. կենսահամարժեքության հետազոտություններ:

2003թ. շվեյցարական SGS ֆիրմայի կողմից լաբորատորիաին շնորհվել է որակի կառավարման համակարգի ISO 9001-2000 հավաստագիր:

Լաբորատորիան մասնակցում է Առողջապահության Համաշխարհային Կազմակերպության (ԱՀԿ) և Դեղագործների միջազգային ֆեդերացիայի կողմից լաբորատորիաների հավատարմագրման նպատակով իրականացվող թեսթավորմանը: 2008թ. դեկտեմբերի 30-ի ՀՀ համապատասխանության բնագավառում սերտիֆիկացման մարմինների և փորձարկման լաբորատորիաների հավատարմագրման խորհրդի վկայագրի համաձայն լաբորատորիան ստացել է սննդի փորձաքննություն կատարելու իրավունք:

2010 թ-ի դեկտեմբերին «Quality Austria» միջազգային կազմակերպության կողմից լաբորատորիային շնորհվել է որակի հսկման ISO 9001:2008 նոր համակարգի հավաստագիր:

Է. Գաբրիելյանի անվան Դեղերի և Բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնՓԲԸՎերլուծական Լաբորատորիամասնաճյուղը 21.04.2016թ հավատարմագրվեց ISO/IEC 17025:2017 միջազգային ստանդարտով դեղերի որակի փորձաքննության ոլորտում (Սերտիֆիկատի համար AT-2043):

 

 

ՈՐԱԿԻ ՀՍԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՅԻ ՎԱՐԻՉ`

Նաիրա Վարդանի Էլոյան

 Կենսաքիմիկոս

Հեռախոս` (+374 10) 23-72-61

 

Կոմիտաս 49/5, Երևան, 0051, Հայաստան

էլ. փոստ

 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ՝

 1. «Դեղերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը

 2. Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության դեղերի շրջանառության պետական կարգավորման ոլորտում փորձաքննությունները և մասնագիտական դիտարկումները կազմակերպող և իրականացնող մարմին նշանակելու մասին 2019 թ. փետրվարի 28-ի N150-Ն որոշումը

 3. Հայաստանի Հանրապետությունում դեղի պետական գրանցման, վերագրանցման, հավաստագրի ժամկետի երկարաձգման, ինչպես նաև գրանցումը, վերագրանցումը, հավաստագրի ժամկետի երկարաձգումը մերժելու, գրանցումը կասեցնելու, ուժը կորցրած ճանաչելու, այդ նպատակներով իրականացվող փորձաքննությունների կարգերը, ինչպես նաև հետգրանցումային փոփոխությունների ներկայացման և փորձաքննության կարգը, անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը, գրանցված դեղի նոր գրանցում չպահանջող փոփոխությունների ցանկը, մասնագիտական դիտարկման և այլ երկրների իրավասու մարմինների դիտարկման հաշվետվությունների ճանաչման կարգը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2001թ. ապրիլի 25-ի N347 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2019թ. փետրվարի 28-ի N162-Ն որորոշումը

 4. Հայաստանի Հանրապետությունում դեղերի շրջանառության պետական կարգավորման ոլորտում փորձաքննությունների վճարները սահմանելու մասին Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2019թ. փետրվարի 28-ի N166-Ն որոշումը

 5. Հայաստանի Հանրապետության տարածք դեղեր, դեղանյութեր, դեղաբուսական հումք և հետազոտվող դեղագործական արտադրանք ներմուծելու և Հայաստանի Հանրապետության տարածքից արտահանելու, ներմուծման կամ արտահանման նպատակով փորձաքննության իրականացման կարգերը և անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը սահմանելու, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2000թ. սեպտեմբերի 20-ի N581 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2019թ. փետրվարի 28-ի N202-Ն որոշումը

 6. «Հայաuտանի Հանրապետությունից կենդանական ծագման uննդամթերքի (մեղրի) արտահանման հետ կապված գործառույթները կարգավորող լիազորված պետական մարմին ճանաչելու մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի oգոuտոuի 11-ի N 1217-Ն որոշում

 7. Հրաման 2022 թվականի փետրվարի 14-ի թիվ 029-Ա-22 Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի կողմից տրամադրվող վճարովի ծառայությունների գնացուցակը հաստատելու մասին