Հայտարարություն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023թ. օգոստոսի 17-ի թիվ 1397-Ն որոշման վերաբերյալ

Հարգելի գործընկերներ, Տեղեկացնում ենք , որ սույն թվականի օգոստոսի 17-ին ընդունվել և հրապարակվել է «Հայաստանի Հանրապետությունում բժշկական արտադրատեսակների շրջանառության պետական կարգավորման ոլորտում...


more ...

Հայտարարություն Հայաստանի Հանրապետության Կառավարություն թիվ 867-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու վերաբերյալ

Սույն թվականի մարտի 23-ին ընդունվել և հրապարակվել է «ՀՀ Կառավարության որոշումը ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման...


more ...

Հայտարարություն Հայաստանի Հանրապետության Կառավարություն թիվ 429-Ն որոշման վերաբերյալ

Սույն թվականի մարտի 30-ին ընդունվել և հրապարակվել է «Հայաստանի Հանրապետության տարածք բժշկական արտադրատեսակների ներմուծման կարգը և բժշկական արտադրատեսակների ներմուծման նպատակով...


more ...

Բժշկական արտադրատեսակների շրջանառության մասնակից կողմերին

Հարգելի գործընկերներ, Առաջարկում ենք մասնակցել բժշկական արտադրատեսակների գրանցման և անվտանգության, որակի և արդյունավետության փորձաքննության կանոնների (ԵՏՀ խորհրդի թիվ 46 որոշում, 12.02.2016...


more ...

Հայտարարություն էլեկտրոնոյին փոստի տեխնիկական խնդրի վերաբերյալ

Հարգելի գործընկերներ:   Տեղեկացնում ենք, որ 2023թ. փետրվարի 20 -ին մինչև ժամը 12:00 տեխնիկական խնդիրների պատճառով Դեղերի փորձագիտական կենտրոնի էլեկտրանային փոստը չի աշխատել:  Եթե նշված...


more ...

Տեսակային պատկանելիության փորձաքննության համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

Արտադրատեսակի տեսակային պատկանելիության (դեղեր, սննդային հավելումներ, հիգիենայի միջոցներ կամ բժշկական արտադրատեսակներ և այլն) վերաբերյալ եզրակացություն տրամադրելու համար (ծառայությունը վճարովի է)...


more ...

Բժշկական արտադրատեսակների շրջանառության պետական կարգավորման մեխանիզմներին նվիրված հանդիպում

Հարգելի գործընկերներ, Սույն թվականի հոկտեմբերի 14-ին Փորձագիտական կենտրոնում կայացավ բժշկական արտադրատեսակների (ԲԱ) շրջանառության պետական կարգավորման մեխանիզմներին նվիրված հանդիպում։ Հանդիպման ընթացքում ներկայացվեցին ոլորտում...


more ...

Տեղեկատվություն դեղերի գրանցման վերաբերյալ

Հարգելի գործընկերներ: Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2022թ. հոկտեմբերի 04-ի թիվ 4639-Ա հրամանի hամաձայն մինչև 2023թ. դեկտեմբերի 31-ը մարդու օգտագործման դեղերի գրանցման...


more ...
012345678910111213

 

 

Հարգելի բարեկամ

Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության նպատակը Հայաստանի Հանրապետությունում անվտանգ, արդյունավետ, որակյալ դեղերի մատչելիության ապահովմանն ուղղված դեղային ազգային քաղաքականության իրագործումն է: Մենք անչափ կարևորում ենք նաև թափանցիկ, հրապարակային աշխատաոճը, որին է միտված նաև էլեկտրոնային հաղորդակցության այս միջոցով տեղեկությունների տրամադրումն ու փոխադարձ կապի ապահովումը: Կենտրոնի ինտերնետային էջից Դուք կարող եք ծանոթանալ մեր գործունեությանը, կառուցվածքին, իրագործվող ծրագրերին, բարեփոխումների ընթացքին, ինչպես նաեւ տեղեկություններ ստանալ դեղերին առնչվող օրենսդրության և նորությունների մասին: Վերափոխված այս էջում Դուք կգտնեք նաև բազմաթիվ նոր բաժիններ, որոնք Ձեզ կօգնեն ամբողջական պատկերացում կազմել դեղերի որակի ապահովմանն ու անվտանգ և արդյունավետ կիրառմանն ուղղված կենտրոնի գործունեության մասին:

Ուրախ կլինենք էջի վերաբերյալ ստանալ Ձեր կարծիքները, որոնք կօգնեն մեզ այն առավել բարելավել: