Տպել 

asdsadsadsadsad

Սույն թվականի մայիսի 7-ին մեկնարկվել է դեղերի կողմնակի ազդեցությունների հաղորդման բջջային հեռախոսի հավելված, որի միջոցով Հայաստանի յուրաքանչուր քաղաքացի հնարավորություն կունենա հաղորդել դեղերի կիրառման արդյունքում դիտված կողմնակի ազդեցությունների մասին:

 

 

 

 

Առողջապահության նախարարության և մասնավորապես` ՀՀ ԱՆ ակադեմիկոս Էմիլ Գաբրիելյանի անվան դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության նպատակն է Հայաստանի Հանրապետությունում անվտանգ, արդյունավետ, որակյալ դեղերի մատչելիության ապահովմանն ուղղված դեղային քաղաքականության իրագործումը: Ի թիվս այլ կարգավորիչ գործառույթների, կենտրոնն իրականացնում է դեղերի անվտանգության մշտադիտարկում՝ դեղազգոնության համակարգի շրջանակներում, հանդիսանալով համանուն միջազգային ծրագրի լիիրավ անդամ:

Դեղազգոնության համակարգում անկյունաքարային գործունեությունը դեղերի կողմնակի ազդեցությունների հավաքագրումն է, տվյալները օգնում են բացահայտել դեղերի անվտանգությանը վերաբերող խնդիրները և ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցառումներ՝ նպաստելով հանրային առողջության պահպանմանը և դեղաբուժության շրջանակներում պացիենտի անվտանգության ապահովմանը: 

Կողմնակի ազդեցությունների հաղորդման գործընթացը թվային դաշտ տեղափոխելը համահունչ է ներկա ժամանակաշրջանին՝ հաղորդման մատչելիության բարձրացման շնորհիվ հնարավորություն ստեղծելով ընդլայնել բնակչության և առողջապահական ոլորտի մասնագետների ընդգծվածությունը դեղերի անվտանգության դիտարկմանն ուղղված չափազանց կարևոր աշխատանքներում: 

2018 թվականին Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության աջակցությամբ՝  Մեծ Բրիտանիայի  դեղերի  գործակալության հետ համատեղ իրականացվում է դեղազգոնության համակարգի հզորացման ծրագիր (3S- Smart Safety Surveillance), որի շրջանակներում մշակվել է նաև կողմնակի ազդեցությունների հաղորդման բջջային հեռախոսի հավելված:

Հավելվածն  ունի մի շարք առավելություններ.

 Հավելվածն անվճար  կարելի  ներբեռնել  iTunes App Store and Google Play -ից  IOS կամ Android համակարգով աշխատող բջջային հեռախոսի միջոցով:

 

 Առկա են կողմնակի ազդեցության հաղորդման այլ եղանակներ նույնպես.