Տպել 

asdsadsadsadsad

 Ակտեմրա ® (Տոցիլիզոիմաբ) դեղը` ցուցված հետեվյալի համար

Անվտանգության վերաբերյալ կարեվոր տեղեկատվություն, որը կօգնի բուժաշխատողներին գնահատել դեղի օգուտ/վտանգ հարաբերակցությունը ոևմատորիդ արթրիտով (ՌԱ), պոլիարտիկուլյար յուվենիլ իդիոպատիկ արթրիտով (պՅԻԱ), համակարգային յուվենիլ իդիոպատիկ արթրիտով (հՅԻԱ) հիվանդներին ակաեմրայով բուժման ընթացքում։

Բուժաշխատողներին կոչ է արվում զեկուցել բոլոր անցանկալի երևույթների (ԱԵ) մասին։ Մանրամասների համար տե՛ս վերջին էջը։

Այս ուսուցողական նյութերը պարտադիր են Ակտեմրայի հետգրաևցումային վերահսկման համար՝ դեղի ընդունման հետ կապված որոշ կարնոր վտանգները նվազեցնելու նպատակով։

 

Մանրամասն տես՝ http://www.pharm.am/index.php/am/2015-08-24-07-22-10/4466-2018-12-17-07-19-36