Տպել 

asdsadsadsadsad

«Դեղերի փոխադրման, պահեuտավորման եվ պահպանման կարգը uահմանելու մաuին» Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2010 թվականի uեպտեմբերի 9-ի N 17-Ն հրամանը