Տպել 

asdsadsadsadsad

Հայտնում ենք, որ դեղերի գրանցամատյանը Հայաստանի Հանրապետությունում օրենքով սահմանված կարգով գրանցում ստացած դեղերի ռեգիստր է, որը ներառում է դեղի առևտրային և համընդհանուր անվանումները, դեղաձևը, դեղաչափը և թողարկման ձևը (փաթեթավորումը), արտադրողը, արտադրողի երկիրը, ATC ծածկագիրը և/կամ տեսակային պատկանելությունը, գրանցման հավաստագրի համարը, գրանցման ժամկետը, բացթողման կարգը, գրանցման հավաստագրի իրավատիրոջ անվանումը և գտնվելու վայրը: «Դեղերի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն դեղերի գրանցման ժամանակ հաստատվում եննաև դեղի առաջնային և (կամ) արտաքին փաթեթը, պիտակը, մակնիշը (այդ թվում` գունավոր պատկերների տեսքով), բժշկական կիրառման հրահանգը (դեղի ընդհանուր բնութագիրը) և օգտագործման հրահանգը (ներդիր-թերթիկը), որոնք հասանելի են http://www.pharm.am կայք-էջի «Գրանցված դեղերի տեղեկատու» բաժնում: Այսպիսով, դեղի գրանցման վերաբերյալ վերջնական եզրակացության համար գրանցամատյանում տվյալների առկայությունը բավարար չէ, անհարժեշտ է նաև ստուգել հաստատված առաջնային և (կամ) արտաքին փաթեթին, պիտակին և օգտագործման հրահանգին (ներդիր-թերթիկը) համապատասխանություն:

 
Download this file (registerarm01.01.22-31.01.22.pdf)Բեռնել[01.01.2022-31.01.2022թ.]
Download this file (registerarm01.02.22-28.02.22.pdf)Բեռնել[01.02.2022-28.02.2022թ]
Download this file (registerarm01.03.22-31.03.22.pdf)Բեռնել[01.03.2022-31.03.2022թ]
Download this file (registerarm01.04.22-30.04.22.pdf)Բեռնել[01.04.2022-30.04.2022թ.]
Download this file (registerarm01.05.22-31.05.22.pdf)Բեռնել[01.05.2022-31.05.2022թ.]
Download this file (Register_total_arm_up_to_31.12.21_1.pdf)Բեռնել[լրամշակված տարբերակ, 31.12.2021թ. դրությամբ]