Տպել 

asdsadsadsadsad

Հայտնում ենք, որ դեղերի գրանցամատյանը Հայաստանի Հանրապետությունում օրենքով սահմանված կարգով գրանցում ստացած դեղերի ռեգիստր է, որը ներառում է դեղի առևտրային և համընդհանուր անվանումները, դեղաձևը, դեղաչափը և թողարկման ձևը (փաթեթավորումը), արտադրողը, արտադրողի երկիրը, ATC ծածկագիրը և/կամ տեսակային պատկանելությունը, գրանցման հավաստագրի համարը, գրանցման ժամկետը, բացթողման կարգը, գրանցման հավաստագրի իրավատիրոջ անվանումը և գտնվելու վայրը: «Դեղերի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն դեղերի գրանցման ժամանակ հաստատվում եննաև դեղի առաջնային և (կամ) արտաքին փաթեթը, պիտակը, մակնիշը (այդ թվում` գունավոր պատկերների տեսքով), բժշկական կիրառման հրահանգը (դեղի ընդհանուր բնութագիրը) և օգտագործման հրահանգը (ներդիր-թերթիկը), որոնք հասանելի են http://www.pharm.am կայք-էջի «Գրանցված դեղերի տեղեկատու» բաժնում: Այսպիսով, դեղի գրանցման վերաբերյալ վերջնական եզրակացության համար գրանցամատյանում տվյալների առկայությունը բավարար չէ, անհարժեշտ է նաև ստուգել հաստատված առաջնային և (կամ) արտաքին փաթեթին, պիտակին և օգտագործման հրահանգին (ներդիր-թերթիկը) համապատասխանություն:

 
Download this file (registerarm01.01.19-31.01.19.pdf)Բեռնել[01.01.2019-31.01.2019թ.]
Download this file (registerarm01.02.19-28.02.19_1.pdf)Բեռնել[01.02.2019-28.02.2019թ]
Download this file (registerarm01.03.19-31.03.19.pdf)Բեռնել[01.03.2019-31.03.2019թ]
Download this file (registerarm01.04.19-30.04.19.pdf)Բեռնել[01.04.2019-30.04.2019թ.]
Download this file (registerarm01.05.19-31.05.19.pdf)Բեռնել[01.05.2019-31.05.2019թ.]
Download this file (registerarm01.06.19-30.06.19.pdf)Բեռնել[01.06.2019-30.06.2019թ.]
Download this file (registerarm01.07.19-31.07.19.pdf)Բեռնել[01.07.2019-31.07.2019թ]
Download this file (registerarm01.08.19-31.08.19.pdf)Բեռնել[01.08.2019-31.08.2019թ.]
Download this file (registerarm01.09.19-30.09.19.pdf)Բեռնել[01.09.2019-30.09.2019թ.]
Download this file (registerarm01.10.19-31.10.19.pdf)Բեռնել[01.10.2019-31.10.2019թ.]
Download this file (registerarm01.11.19-30.11.19_1.pdf)Բեռնել[01.11.2019-30.11.2019թ.]
Download this file (registerarm01.12.19-31.12.19.pdf)Բեռնել[01.12.2019-31.12.2019թ.]
Download this file (Registerarmtotal_31.12.2018_2.pdf)Բեռնել[լրամշակված տարբերակ, 31.12.2018թ. դրությամբ]