Download this file (orakarg arm hetgrancum.pdf)Բեռնել[հետգրանցումային փոփոխություններ]
Download this file (orakarg arm hin kargov 6-1-19.pdf)Բեռնել[գրանցում հին կարգով]
Download this file (orakarg arm nor kargov 6-1-19.pdf)Բեռնել[գրանցում նոր կարգով]