Տպել 

asdsadsadsadsad

Տես հղումը՝

Հայաստանի Հանրապետության տարածք դեղեր, դեղանյութեր, դեղաբուսական հումք և հետազոտվող դեղագործական արտադրանք ներմուծելու և Հայաստանի Հանրապետության տարածքից արտահանելու, ներմուծման կամ արտահանման նպատակով փորձաքննության իրականացման կարգերը և անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը սահմանելու, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2000թ. սեպտեմբերի 20-ի N581 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Հայաստանի