Տպել 

asdsadsadsadsad

Տես հղումը՝

«Գնումների պլանի ձևը, դրա լրացման, հաստատման և հրապարակման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 2017 թվականի ապրիլի 13-ի N 390-Ն որոշում