Տպել 

asdsadsadsadsad

Տես հղումը՝

«Գնումների գործընթացի կազմակերպմնա կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 4 մայիսի 2017 թվականի N 526-Ն որոշումը