Տպել 

asdsadsadsadsad

Տես հղումը՝

Թմրամիջոցների կամ հոգեմետ նյութերի կամ Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության սահմանած` դրանց պրեկուրսորների արտադրության, արտահանման, ներմուծման կամ մեծածախ առեվտրի իրականացման լիցենզավորման կարգերը եվ այդ գործունեությունների իրականացման լիցենզիաների ձևերը հաստատելու մասին Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2011 թվականի մարտի 18-ի N281-Ն որոշումը