Տպել 

asdsadsadsadsad

Տես հղումը՝

Դեղերի, բուժտեխնիկայի և բուժական մեթոդների գովազդի թույլտվության տրամադրման կարգը և այդ գովազդին ներկայացվող պահանջները հաստատելու մասին Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 2-ի N1608-Ն որոշումը