Տպել 

asdsadsadsadsad

Տես հղումը՝

Թմրամիջոցների եվ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի եվ դրանց պրեկուրսորների շրջանառության կանոնները սահմանելու մասին Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2010 թվականի մարտի 18-ի N270-Ն որոշում